What's new

Phần mềm SEQUENCHER™ for Windows

voh5

Member
Tưởng là phần mềm miễn phí, ai ngờ là ... purchase via Credit/Order, tắt điện luôn.
Ông Khoa đầu tư mua đi, dùng soft crack mãi cũng đâu có hay :D
 

Facebook

Top