What's new

Dẫn truyền xung thần kinh qua xinap

hoa93

Member
Dựa vào cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap.Hãy giải thích tại sao khi ta kích thích với cường độ mạnh và tần số cao lên nhánh dây thần kinh não số 10 đến tim (dây phó giao cảm đến tim)thì tim ngừng đập 1 thời gian ngắn , sau đó tim lại đập trở lại với nhịp đập như cũ mặc dù nhánh dây thần kinh số 10 vẫn đang bị kích thích.
:please: giúp em nha! (y)
 

Facebook

Top