What's new

Người Việt Nam duy nhất giảng dạy tại khoa công nghệ sinh học của trường Đại học Konkuk, Hàn Quốc

Dương Văn Cường

Administrator
http://world.kbs.co.kr/vietnamese/program/program_seoulreport_detail.htm?No=2801

Ngành đào tạo công nghệ sinh học của Hàn Quốc, một nước có nền công nghệ tiên tiến, đang thu hút nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Một trong những người thầy của họ là Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận. Ông trở thành người Việt Nam duy nhất đang giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa công nghệ sinh học động vật của trường Đại học Konkuk, Hàn Quốc.

Tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại trường đại học Kobe, Nhật Bản. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận đã có thời gian làm việc tại 1 viện nghiên cứu ở Nhật Bản trước khi quyết định sang giảng dạy tại trường Đại học Konkuk năm 2007.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe những trải nghiệm cuộc sống tại Nhật Bản cũng như lí do chọn Hàn Quốc là nơi tiếp tục nghiên cứu, làm việc của Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận. (xin nghe phần âm thanh)

p_v_091127_01.jpg
 

Facebook

Top