What's new

Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Sinh lớp 9

mashidear

New member
Giúp em bài toán di truyền nâng cao

Ở một loài cá, mắt to là trội so với mắt nhỏ, thân xám trội so với thân đen, vảy ít trội so với vảy nhiều. Có 4 con cá: 2 trống 2 mái đều có mắt to, thân xám.
-Lai con trống 1 với 2 con mái đều thu được F1 toàn cá mắt to, thân xám.
-Lai con trống 2 với con mái 1 thu đc F1 có mắt to, mắt nhỏ đều thân xám.
-Lai con trống 2 với con mái 2 thu được F1 có xám, có đen, toàn mắt to
a/Tìm kiểu gen của 4 con các ban đầu
b/Tiến hành lai các con cá đều dị hợp cả 3 cặp gen. Hãy cho biết tỉ lệ xuất hiện cá F1 đồng hợp lặn cả 3 cặp gen trên
 

Mr Zek

Member
Quy ước: A:to a:nhỏ B:xám b:đen C:ít c:nhiều
a) Ta thấy không có hiện tượng liên kết gen xảy ra=>Phép lai tuân theo quy luật pli độc lập của MenDel. Mà đề bài cho không có sự pli tính trạng khác nhau ở 2 giới=>Gen quy định tính trạng không nằm trên vùng không tg đồng NSTGT. Có 2 khả năng xảy ra:
+) Pli độc lập: đực1:AABB, đực2:AaBb, cái1:AaBB, cái2:AABb
+) Nằm trên vùng tg đồng của NSTGT: đực1:XAYABB hoặc AAXBYB, đực2:XAYaBb hoặc AaXBYB, cái1:XAYaBB hoặc AaXBYB, cái2: XAYABb hoặc AAXBYb
b) AaBbCc x AaBbCc=>Tỉ lệ là 1/2^6
 

Mr Zek

Member
Anh vẫn thấy đúng mà?! Em xem lại đi nhá! Có gì sai thì chỉ kỹ lại cho anh.
 

temberature

Member
(xl mình ấn nhầm)
Giải nè!!!
Phép lai 1: ♂1(A_B_) x ♀2(A_B_) ----> F1 ra A_B_
Phép lai 2: ♂2(A_B_) x ♀1(A_B_) -----> F1 ra A_BB và aaB_
Phép lai 3: ♂2(A_B_) x ♀2(A_B_) ------> F1 ra A_B_ và A_bb
Vì ở phép lai 3, F1 có kiểu gen A_bb suy ra 1 alen b lấy từ ♂, một alen b lấy từ ♀ nên kiểu gen cuả ♂2 và ♀2 là: A_Bb
thay kiểu gen của ♀2 vào phép lai 1 ta có:
♂1 x ♀2(A_Bb) ----> A_B_(toàn thân xám) suy ra kiểu gen của ♂1 bắt buộc phải là A_BB ( vì nếu là A_Bb sẽ có 25% b của ♂1 gặp b của ♀2)
Tiếp tục thay kiểu gen của ♂2 từ phép lai 3 sang phép lai 2, ta có:
♂2(A_Bb) x ♀1(A_B_), để ra mắt nhỏ có gen aa thì phải lấy 1 alen a từ ♂2, 1 alen a từ ♀1 suy ra kiểu gen của ♀1 và ♂2 là: AaB_ và AaBb
Vẫn tiếp tục với phép lai này, ta có: F1 cho ra toàn là thân đen (Bb hoặc BB), mà đã có 1 alen b trong kiểu gen của ♂1 nên kiểu gen của ♀2 bắt buộc là AaBB.
Từ những điều trên suy ra:
Kiểu gen của ♂1 là: AaBb
Kiểu gen của ♂2 là: AaBb
Kiểu gen của ♀1 là: AaBB
Kiểu gen của ♀2 là: AABb
Chúc bạn học tốt!
Y! temberature:up::up::up:
 

temberature

Member
Giải câu b nè: gọi P là AaBbCc x AaBbCc
Ở cặp gen thứ 1: Aa x Aa thì tỷ lệ a gặp a là 1/4
tương tự hai gen kia, tỷ lệ b gặp b là 1/4
tỷ lệ c gặp c cũng là 1/4
suy ra để con có kiểu gen aabbcc thì có tỷ lệ là 1/4.1/4.1/4 = 1/64
Chúc bạn học tốt
Y! temberature:up::up::up:
 

Nensi

New member
I have read many posts from there and all of them are interesting to read out and contain very useful informatoin for the readers and I hope you will keep up the good work in future as wel...
-----------------------------------------------------

MB6-502
MB6-503
MB6-507
MB6-508
 

SNOW

Member
I have read many posts from there and all of them are interesting to read out and contain very useful informatoin for the readers and I hope you will keep up the good work in future as well.:spam:
Can you tell me the mean of Informatoin? :D :spam:
 

Facebook

Top