What's new

Kiểm tra chiều của gen mục tiêu trên vector tái tổ hợp

langxom

Member
cho mình hỏi về các phương pháp kiểm tra chiều của gen mục tiêu trên vector tái tổ hợp gồm những phương pháp nào, có thể giúp mình trình bày những phương pháp đó?:???:
 

Biologist

Member
Ban Luong da ke ra hau het cac ky thuat thong dung. Toi xin duoc them hai ky thuat thong dung khac.

-Directional cloning (i.e. prepare insert with two different enzymes)
-Blue/White colony screen.
 
Sử dụng một mồi của insert, chạy 2 phản ứng, một phản ứng với mồi xuôi của vector, một phản ứng với mồi ngược của vector xem phản ứng nào lên băng với kích thước dự kiến -> chiều của insert trong vector.
 

Facebook

Top