Tinh chế đoạn dna từ bản gel agarose

langxom

Junior Member
Bạn nào giup mình trả lời câu này. Trong tinh chế đoạn dna từ bản gel agarose thì mục đích của các hóa chất sau đây là gì : binding buffer, wash buffer, elute buffer.:???:cảm ơn các bạn nhiều.
 
Bạn nào giup mình trả lời câu này. Trong tinh chế đoạn dna từ bản gel agarose thì mục đích của các hóa chất sau đây là gì : binding buffer, wash buffer, elute buffer.:???:cảm ơn các bạn nhiều.
Việc tinh chế DNA từ bản gel agarose cũng có nhiều phương pháp khác nhau. Theo như câu bạn hỏi chắc là bạn dùng spin column (tinh chế DNA bằng sắc kí cột) (của các hãng Qiagen, sigma, Novagen). Có thể tóm tắt các bước như sau:
- Trước hết bạn phải cắt phần gel agarose có chứa đoạn DNA bạn cần tách và thôi (tách) đoạn DNA đó ra một dung dịch đệm nào đó.

- Đưa mẫu lên cột để gắn DNA cần tách lên cột. Đây là vai trò của đệm liên kết (binding buffer) giúp DNA gắn với cột
- Rửa bỏ các chất không liên kết. vai trò của đệm rửa là ở đây (washing buffer)
Sau đó bạn sẽ phải tách DNA đã gắn trên cột ra bằng đệm rửa giải (elute buffer) để thu được đoạn DNA cần tách
 
Việc tinh chế DNA từ bản gel agarose cũng có nhiều phương pháp khác nhau. Theo như câu bạn hỏi chắc là bạn dùng spin column (tinh chế DNA bằng sắc kí cột) (của các hãng Qiagen, sigma, Novagen). Có thể tóm tắt các bước như sau:
- Trước hết bạn phải cắt phần gel agarose có chứa đoạn DNA bạn cần tách và thôi (tách) đoạn DNA đó ra một dung dịch đệm nào đó.

- Đưa mẫu lên cột để gắn DNA cần tách lên cột. Đây là vai trò của đệm liên kết (binding buffer) giúp DNA gắn với cột
- Rửa bỏ các chất không liên kết. vai trò của đệm rửa là ở đây (washing buffer)
Sau đó bạn sẽ phải tách DNA đã gắn trên cột ra bằng đệm rửa giải (elute buffer) để thu được đoạn DNA cần tách
Bạn nào có thể giai thích cơ chế rõ hơn một chút không vậy?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,907
Messages
71,771
Members
43,842
Latest member
bling2wikii
Back
Top