What's new

Ý nghĩa các thông số trong xây dựng đường chuẩn trong Realtime PCR

beng

Member
Một bước rất quan trong trong phản ứng định lượng PCR là xây dựng đường chuẩn.
Xây dựng đường chuẩn cho phản ứng realtime PCR thường với 3 nồng độ mẫu pha loãng bậc 10 liên tiếp.
Đánh giá biểu đồ chuẩn lý tưởng nhất của phản ứng real-time PCR là biểu đồ cho hệ số tương quan (correlation coefficiency R2 ) là ≥0,990; đồng thời hiệu quả PCR (PCR efficiency =E) từ 90% đến 105%, độ dốc (slope) của đường biểu diễn khoảng -3,2 đến -3,6.

Có anh chị nào có thể giải thích dùm em ý nghĩa của những thông số này không? Ý nghĩa của mỗi thông số? Tại sao lại như thế? Nếu nằm ngoài thông số đó thì phải điều chỉnh như thế nào?

Em xin cám ơn trước(y)
 

Facebook

Top