What's new

Sự Biệt Hóa Tế Bào là gì?

Có ai đó giúp tôi được không? Tôi đang tìm hiểu về Sự Biệt Hóa Tế Bào mà vẫn chưa nắm rõ. Ai có khái niệm chính xác về sự biệt hóa tế bào chỉ giúp tôi với (Tài liệu bằng tiếng việt nha) Thanks!(y)
 

00792

Moderator
BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC Biệt hóa tế bào gốc là quá trình biến đổi từ tế bào gốc không có chức năng chuyên biệt thành tế bào chuyên hóa.
Nguyên tắc chung nhất là loại bỏ các tác nhân biệt hóa không định hướng và cảm ứng tế bào gốc biệt hóa thành dạng tế bào mong muốn bằng các tác nhân biệt hóa thích hợp.
Sự biệt hóa tế bào gốc không chỉ phụ thuộc vào tiềm năng biệt hóa của tế bào gốc mà còn phụ thuộc vào tác nhân biệt hóa.

2.1. Các phương pháp biệt hóa
Dựa vào kiểu tác nhân biệt hóa, phân thành các phương pháp sau:
Biệt hóa bằng hóa chất
Một số hormone, cytokine, vitamin, các ion Ca2+... tác động lên tế bào làm tế bào thay đổi sự biểu hiện của gen, đóng một số gen đang hoạt động và mở một số gen chưa hoạt động. Những thay đổi này dẫn đến tế bào thay đổi theo chiều hướng phù hợp với kích thích, kết quả tạo thành một kiểu tế bào chuyên biệt nào đó. Ngoài ra, các nhân tố tăng trưởng thu nhận từ các dịch mô cũng được xem là chất biệt hóa định hướng.
Biệt hóa bằng các chất nền
Biệt hóa bằng các chất nền dựa vào sự tương tác giữa tế bào và chất nền trong nuôi cấy tế bào in vitro. Tế bào hoạt động nằm trong chất nền ngoại bào ECM (Extra cellular matrix). ECM có chứa các hợp chất phân tử cao như collagen, elastin, laminin, fibronectin...
Ngoài vai trò làm cấu trúc như một giá thể cho các tế bào, ECM còn có vai trò sinh lý như một vi môi trường của các tế bào. Mỗi mô khác nhau có thành phần ECM của riêng nó. Do đó, việc bổ sung ECM thích hợp vào nuôi cấy in vitro giúp các tế bào gốc có thể biệt hóa thành các tế bào mong muốn.
Đồng nuôi cấy với các tế bào đã biệt hóa
Khi thực hiện đồng nuôi cấy, tế bào gốc và tế bào đã biệt hóa tương tác mật thiết với nhau, dẫn đến sự truyền các tín hiệu phân tử một cách hiệu quả gây ra sự biệt hóatế bào gốc.
Kích thích vật lý
Xung điện, các lực cơ học và xử lý nhiệt có thể làm tế bào gốc biệt hóa. Nếu làm giảm nhiệt độ các tế bào cơ tim phôi chuột sẽ làm tăng sự biểu hiện của beta-TGF, tác nhân gây biệt hóa ở một số tế bào.
Các gốc tự do và dạng oxygen hoạt động
Các gốc tự do và các dạng oxygen hoạt động là những chất truyền tin nội bào quan trọng trong quá trình biệt hóa của tế bào.
Chuyển gen
Phương pháp này thường được sử dụng để điều hòa sự biệt hóa tế bào gốc phôi. Đưa gen cần chuyển vào tế bào nhằm bổ sung một số gen hoạt động vào hệ gen của tế bào gốc phôi, khởi động sự biệt hóa tế bào gốc theo con đường tạo thành tế bào chuyên hóa mong muốn.

Một số quy trình biệt hóa tế bào gốc
Biệt hóa tế bào gốc thành tế bào xương
Bình Roux chứa tế bào gốc
Bổ sung LG-DMEM, FBS, kháng sinh, dexamethasone, beta-glycerolphosphate
Nuôi trong 14-28 ngày
Tế bào xương bắt màu đỏ của Alizarin red

Sơ đồ 3. Quy trình biệt hóa tế bào gốc thành tế bào xương.
Biệt hóa tế bào gốc thành tế bào mỡ

Bình Roux chứa tế bào gốc
Bổ sung DMEM, FBS, kháng sinh, dexamethasone, insulin
Nuôi trong 3 ngày
Tế bào mỡ bắt màu xanh đen đến nâu của Sudan black
 

thời gian

Member
Nếu có thời gian và cần thiết thì anh có thể đọc quyển "Tế bào gốc"(em nhớ là vậy) của NXB Giáo dục mới xuất bản năm 2009,khá dày, giá hình như hơn 100 nghìn nhưng trong thư viện có mà.
 

Facebook

Top