giải bài tập về GTNN và GTLN

tonybac

Junior Member
1.cho 2 số dương x và y thoả mãn x+y=6.tìm GTNN của A=(2/x)+(3/y)
2.cho a,b>0.chứng minh rằng:(1/ab)+(1/a^2+b^2)>=6/(a+b)^2(y)
 
1.cho 2 số dương x và y thoả mãn x+y=6.tìm GTNN của A=(2/x)+(3/y)
2.cho a,b>0.chứng minh rằng:(1/ab)+(1/a^2+b^2)>=6/(a+b)^2(y)
Bài 1:Bunhiacopski đơn giản thôi bạn,A.(x+y)>=..
Bài 2:
1/ab + 1/(a^2+b^2) = 1/2ab +1/2ab +1/(a^2+b^2)
1/2ab + 1/(a^2+b^2) >= 4/(a^2+b^2+2ab) { cái này chắc biết chứ)
1/2ab >= 2/ (a+b)^2 (do 2ab <= (a+b)^2 /2 )
Cộng vế theo vế ==> đpcm
Dạng này cứ mạnh dạn dùng cauchy đi, vì xđ được chắc chắn dấu = xảy ra khi a= b. Không phải lăn tăn^^
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,715
Messages
71,609
Members
55,905
Latest member
prozhecartwf
Back
Top