Điện phân

SinhhocBiology

Junior Member
Cho mình hỏi bài này:
1/Hòa tan 4,5g tinh thể XSO4.5H2O vào nước thu được dung dịch A. Điện phân dung dịch A với điện cực trơ.
_ Nếu thời gian điện phân là t(s) thì thu được kim loại ở cathode và 0,007 mol khí còn lại ở anode.
_ Nếu thời gian điện phân là 2t(s) thì thu được 0,024 mol khí.
a/ Xác định công thức XSO4.5H2O.
b/ Cho I=1,93A. Tính t.
2/Dung dịch X chứa HCl, CuSO4, Fe2(SO4)3. Lấy 400ml dd X đem điện phân bằng điện cực trơ, I=7,72A ; đến khi ở cathode thu được 5,12g Cu thì dừng lại. Khi đó ở anode có 2,24l một thứ khí bay ra ở đktc. DD sau điện phân tác dụng vừa đủ với 1,25l dd Ba(OH)2 0,2M và đun nóng dung dịch trong không khí cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 56,76g kết tủa.
1/Tính thời gian điện phân.
2/ Tính CM các chất trong dung dịch đầu
 
Cho mình hỏi bài này:
1/Hòa tan 4,5g tinh thể XSO4.5H2O vào nước thu được dung dịch A. Điện phân dung dịch A với điện cực trơ.
_ Nếu thời gian điện phân là t(s) thì thu được kim loại ở cathode và 0,007 mol khí còn lại ở anode.
_ Nếu thời gian điện phân là 2t(s) thì thu được 0,024 mol khí.
a/ Xác định công thức XSO4.5H2O.
b/ Cho I=1,93A. Tính t.
2/Dung dịch X chứa HCl, CuSO4, Fe2(SO4)3. Lấy 400ml dd X đem điện phân bằng điện cực trơ, I=7,72A ; đến khi ở cathode thu được 5,12g Cu thì dừng lại. Khi đó ở anode có 2,24l một thứ khí bay ra ở đktc. DD sau điện phân tác dụng vừa đủ với 1,25l dd Ba(OH)2 0,2M và đun nóng dung dịch trong không khí cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 56,76g kết tủa.
1/Tính thời gian điện phân.
2/ Tính CM các chất trong dung dịch đầu

Bài 1:
a)thời gian điện phân tăng gấp 2 chứng tỏ khí ở anot cũng tăng gấp 2 --> với 2t(s) thì ở anot thu 0,014mol.Vậy catot quá trình khử ion kim loại đã xong và có thoát khí H2 do khử nước.
--> số mol khí catot là 0,024-0,014=0,01( mol)
Số mol e trao đổi ở anot = 0,014 . 4 = 0,056
.........................catot = 0,01.2 + nX .2 =0.056
==> nX =0.018
==>4,5/(M.XSO4.5H2O) = 0,018 ==> X= 64 là đồng
b) simple, áp dụng Faraday
Bài 2 tương tự xét thứ tự khư ở catot
Chúc bạn làm tốt
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top