What's new

Các member giúp mình trả lời câu hỏi này với

Status
Not open for further replies.

k6ht.love

New member
trình bày mối quan hệ giữa các thành phần tế bào tham gia vào quá trình tiêu hóa nội bào (ẩm bào và thực bào)
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Top