What's new

DU HỌC Úc BÌNH DÂN

ozchoice

New member
Ngoài những trường ĐH, CĐ và PTTH nổi tiếng, nước Úc cũng không thiếu những trường nhỏ kiểu "mèo nhỏ bắt chuột nhỏ" và thường học phí rẻ không ngờ. Dĩ nhiên quyết định chọn trường là của các bạn du học sinh và phụ huynh, miễn sao các bạn biết 2 câu của các cụ ta xưa: "tiền nào của nấy" và "liệu cơm gắp mắm"... Mời các bạn tham khảo tại đây:
http://www.bridgeblue.com.vn/noi_dung/du_hoc/khoa_hoc/chi_tiet/96
 

Facebook

Top