What's new

help me!!!!!!!!!!

kiemphi

New member
mấy bro có ai có tài liệu về nuôi cấy một số loại mô tế bào của hoa (hạt phấn, túi phấn, bầu noãn)... Giúp em với ... em đang làm bài báo cáo về đề tài này mà hok thấy có tài liệu nào nói rõ hết, mấy bro giúp e với hen, e đang cần gấp......thanks:please:
 

Similar threads

Facebook

Top