What's new

cellularization

Lê Duy

Member
The theory of cellularization is one of the theories explaining the origin of the metazoans
Cái này trên wiki mà.
 

minhanh0213

Member
Có thể là "Học thuyết tế bào" chăng <-- cái này đoán bừa, nếu sai thì đừng mắng em :hum:.
 

tthhung124

Member
có thể đây là từ mới phát sinh, kiểu như hai từ ghép lại. chính vì vậy mà trong từ điển đôi khi cũng không có vì chưa cập nhật kịp
 

Facebook

Top