What's new

cho em hỏi nhận bít lipit (sinh 10)

thí nghiệm 1: nhỏ vài giọt dầu ăn lê tờ giấy trắng , một lát sau quan sát
có hiện tượng j ? nhận xét và giải thickthí nghiệm 2 :Khi nghiềm mẫu mô ( lạc nhân ) trong rượu để hòa tan dầu mỡ bất kì rồi lọc và đổ 2ml dịch chiết vào 2ml nước trong ống nhiệm ta thu được kết quả hình thành nhũ tương màu trắng sữa ? vì sao

------thân------
 

Facebook

Top