What's new

cho em hỏi nhận bít tinh bột (sinh 10)

thí nhiệm 1: giã 50 gam củ khoai lang trong cối sứ hòa với 20ml nước cất trong ống nghiệm 1 .Lấy 5ml nước hồ tinh bột cho vào ống nghiệm 2 .thêm vài giọt thuốc thử ioots vào cả 2 ống nghiệm đồng thời nhỏ vài giọt thuóc thử i ốt lên phần cặn trên giấy lọc
có hiện tượng j và giải thick?
nhỏ vài giọt thuốc thử Phêlinh vào ống nghiệm 2 ,có màu sác j? ghi kết luận ?
-----------thân--------
 

Facebook

Top