What's new

giúp em với_bài tập sinh 11

thuy tien

New member
có câu hỏi nhỏ cần các bác giải thix giùm nha
Ở cây ngô số lượng khì khổng trên 1 cm2 ở biểu bì trên là 9300 lỗ, ở biểu bì dưới là 7684 lỗ. Tổng diện tích lá tb ở 2 mặt là 6100 cm2. Kích thước lỗ khí khổng là 25.6 x 3.3 micromet
a) tại sao ở đa số các loài cây, số lượng khí khổng ở biểu bì dưới nhiều hơn ở trên mà cây ngô lại ngược lại.
b) tại sao tỉ lệ diện tích khí khổng trên bề mặt lá rất nhỏ nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng lại rất lơn.
thanks
 

harry

Member
có câu hỏi nhỏ cần các bác giải thix giùm nha
Ở cây ngô số lượng khì khổng trên 1 cm2 ở biểu bì trên là 9300 lỗ, ở biểu bì dưới là 7684 lỗ. Tổng diện tích lá tb ở 2 mặt là 6100 cm2. Kích thước lỗ khí khổng là 25.6 x 3.3 micromet
a) tại sao ở đa số các loài cây, số lượng khí khổng ở biểu bì dưới nhiều hơn ở trên mà cây ngô lại ngược lại.
b) tại sao tỉ lệ diện tích khí khổng trên bề mặt lá rất nhỏ nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng lại rất lơn.
thanks
:mrgreen: Bạn ơi câu hỏi này có trong sách bài tập sinh học 11 đó (bài 2 trang 6) sách bài tập của ban cơ bản đó.
 
mình trả lời phần b

nước bốc hơi chủ yếu phụ thuộc vào s tiếp xúc chứ ít bốc hơi qua bề mặt ( hệ quả mép ) mà ở lá chu vi khí khổng cộng lại lớn hơn nhiều của bề mạt lá nên nó thoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng
 

Similar threads

Facebook

Top