What's new

Adn?

Tại sao ở tế bào có nhân có kích thước rất lớn nhưng vẫn được xếp gọn trong nhân? Sự sắp xếp đó như thế nào? Việc xếp gọn có ảnh hưởng tới khả năng tiếp xúc của ADN với các protit không?
Nhờ mọi người giúp vậy:)
 
Tại sao ở tế bào có nhân có kích thước rất lớn nhưng vẫn được xếp gọn trong nhân? Sự sắp xếp đó như thế nào? Việc xếp gọn có ảnh hưởng tới khả năng tiếp xúc của ADN với các protit không?
Nhờ mọi người giúp vậy:)
Bạn này học lớp mấy vậy?
Nhân có kích thước lớn ư? Nó chỉ dài thôi, bạn xem sách giáo khoa sinh học lớp 12 sẽ biết rõ hơn về các cấp độ xoắn của DNA và sự sắp xếp của nó.
Trong các cấp xoắn có 1 cấp tạo thành nucleoxom, xoắn 3 1/4 DNA và 8 pr histon, rất chắc chắn và đó chính là tiếp xúc với pr
Bạn nên tạo 1 topic với nhiều câu hỏi cho gọn
Thân, Phương Lan:cool:
 

naruto-kun

Member
Chị Lan bị nhầm 1 chút: nucleosome gồm có lõi là 8 phân tử histone và được 1 đoạn DNA chứa 146 cặp nu, quấn quanh 1 3/4 vòng ( chứ không phải là 3 1/4 vòng). Thân!:)
 

Facebook

Top