What's new

di truyền

hoa93

Member
Các anh chị làm ơn trả lời giúp em :nguyên nhân của bệnh trùng gen quy định trên NST giới tính Y .(y)
 

Facebook

Top