What's new

lặp lại đề quốc gia:xét 3 locus liên kết tạo bao nhiu kiểu gen

SNOW

Member
MÌnh xin lặp lại cái đề Quốc gia:xét 3 locu s gen,mỗi cái đều có 2 alen,khi di truyền lien kết tạo bao nhiu kiểu gen.
khi mình đọc bài này,mình đã có cách giải riêng,và giờ nó đựoc xem là cách giải tối ưu nhất của lớp,trưòng mình,rất nhanh.nếu ai bít rùi thì thui,căn bản giờ tui mới đoc bai cua anh Phu về bài đó,đap an của Bộ chẳng mang tính chung,nếu n locus thì sao???Mong các bạn tham khảo..hiii
Khi xet 3 locus mỗi cái có 2 alen thì dễ dàng xác định số loại giao tử:8
cứ 2 giao tử tạo đựoc 1 kiểu gen
số kiểu gen đồng hợp là 8(ok)
số kiểu gen còn lại ta sẽ có cách tính theo toán học là tổ hơp chập 2 của 8
>số kiêu gen là :8+tổ hợp chập 2 của 8=36
Tổng quát với n locús
số loại giao tử là:số giao tử+tổ hơp chập 2 cúa số giao tử!!!\:hoanho:
 

Similar threads

Facebook

Top