What's new

Giúp em tính số ATP trong quá trình oxidation fatty acid!!!

anhanh

Member
Anh chi giup e ah!
Vi du: Mot fatty acid khong bao hoa co so carbon C=12, noi doi o vi tri cacbon so 3 va 6 thi co bao nhieu ATP duoc tao ra trong qua trinh beta-oxidation ah? va cach tin nhu the nao ah?

p/s:may e go tieng viet k duoc ah! anh chi co gan doc giup e ah.
 

Lucky_boy

Member
:mrgreen:Cái này mình cũng hổng biết nhưng hồi thi casio ở Bắc Giang thì có 1 câu tính ATP khi oxi hoá axit palmitic thu được 129ATP.Câu này gần như cả cụm thi làm sai toét
 
_ Acid palmitic là một loại acid béo, có công thức là CH3(CH2)14COOH. Phương trình dị hóa: CH3(CH2)14COOH + 23 O2 16 CO2 + 16 H2O + x ATP + Q.
_ Quá trình dị hóa 1 phân tử a. palmitic gồm các giai đoạn:
+ Giai đoạn - oxy hóa cần có 1 ATP hoạt hóa, 1 phân tử a.palmitic (16 C) sẽ tạo thành 8 phân tử acetyl-CoA (2 C) và 7 NADH + H+, 7 FADH2.
+ 1 phân tử acetyl-CoA vào chu trình Crep, tạo được 3 NADH + H+, 1 FADH2 và 1 ATP.
Qua chu trình Crep, 8 phân tử acetyl-CoA tạo được (3 x 8) = 24 NADH + H+,(1 x 8) = 8 FADH2 và (1 x 8) = 8 ATP.
Hiện có tổng số (24 + 7) = 31 NADH + H+, (8 +7) = 15 FADH2 và 8 ATP.
+ NADH + H+ và FADH2 đi vào chuỗi truyền điện tử hô hấp, 1 NADH + H+ tạo được 3 ATP và 1 FADH2 tạo được 2 ATP.
Số ATP tạo được sau chuỗi truyền điện tử tạo được là (3 x 31) + (2 x 15) = 123 ATP.
Tổng số ATP tạo được là (123 + 8) = 131 ATP, nhưng ban đầu cần sử dụng 1 ATP để hoạt hóa, do vậy số ATP thực tế giải phóng là (131 – 2) = 129 ATP.
_ Hiệu suất ATP ứng với 1 mol O2 = 129 / 23 = 5,6087.

Bài này là ví dụ cụ thể, từ đó bạn suy ra tổng quát ha :mrgreen:
 

Somi

New member
_ Acid palmitic là một loại acid béo, có công thức là CH3(CH2)14COOH. Phương trình dị hóa: CH3(CH2)14COOH + 23 O2 16 CO2 + 16 H2O + x ATP + Q.
_ Quá trình dị hóa 1 phân tử a. palmitic gồm các giai đoạn:
+ Giai đoạn - oxy hóa cần có 1 ATP hoạt hóa, 1 phân tử a.palmitic (16 C) sẽ tạo thành 8 phân tử acetyl-CoA (2 C) và 7 NADH + H+, 7 FADH2.
+ 1 phân tử acetyl-CoA vào chu trình Crep, tạo được 3 NADH + H+, 1 FADH2 và 1 ATP.
Qua chu trình Crep, 8 phân tử acetyl-CoA tạo được (3 x 8) = 24 NADH + H+,(1 x 8) = 8 FADH2 và (1 x 8) = 8 ATP.
Hiện có tổng số (24 + 7) = 31 NADH + H+, (8 +7) = 15 FADH2 và 8 ATP.
+ NADH + H+ và FADH2 đi vào chuỗi truyền điện tử hô hấp, 1 NADH + H+ tạo được 3 ATP và 1 FADH2 tạo được 2 ATP.
Số ATP tạo được sau chuỗi truyền điện tử tạo được là (3 x 31) + (2 x 15) = 123 ATP.
Tổng số ATP tạo được là (123 + 8) = 131 ATP, nhưng ban đầu cần sử dụng 1 ATP để hoạt hóa, do vậy số ATP thực tế giải phóng là (131 – 2) = 129 ATP.
_ Hiệu suất ATP ứng với 1 mol O2 = 129 / 23 = 5,6087.

Bài này là ví dụ cụ thể, từ đó bạn suy ra tổng quát ha :mrgreen:
Cho em hỏi là 1 acid béo thì mình trừ đi 2 ATP ban đầu vậy nếu là hỗn hợp acid thì sao ạ?
 
Cho em hỏi là 1 acid béo thì mình trừ đi 2 ATP ban đầu vậy nếu là hỗn hợp acid thì sao ạ?
có bao nhiêu acid thì mỗi cái trừ 2ATP vì đây là ATP mất do quá trình hoạt hóa acid béo thanh acyCoA
 
Anh chi giup e ah!
Vi du: Mot fatty acid khong bao hoa co so carbon C=12, noi doi o vi tri cacbon so 3 va 6 thi co bao nhieu ATP duoc tao ra trong qua trinh beta-oxidation ah? va cach tin nhu the nao ah?

p/s:may e go tieng viet k duoc ah! anh chi co gan doc giup e ah.
Đối với acid béo không bão hòa thì sẽ ít ATP hơn vì có sẵn liên kết đôi do đó không cần đến quá trình khử hidro lần 1, mà quá trình này tạo FADH2 vào ETC cho 2ATP. Trường hợp này lk đôi ở C3 và 6. Nên sẽ ít hơn a.beo no cùng số C là 4ATP.
cT tính ATP của thoái hóa ab no 2n C là 17n-7
 

Facebook

Top