What's new

Cần sự giúp đỡ

Mình đang viết luận văn tốt nghiệp đại học, đề tài của mình là Nghiên cứu tính đồng dạng của các dòng cam soàn ở Bến Tre bằng phương pháp RAPD-SCARs. Giữa tháng 6 là phải nộp bài cho cán bộ phản biện rồi mà mình vẫn chưa viết được chữ nào hết.

Mình chẳng có ý gì để viết và cũng không biết viết như thế nào. Thầy hướng dẫn của mình thì quá bận, có rất ít thời gian để hướng dẫn cho mình cách viết bài. Thầy cũng chỉ hướng đi, tất cả là phải tự thân vận động. Bay giờ không biết viết thế nào, phân tích số liệu thì càng rắc rối hơn. Nhất là việc so sánh các band giữa các dòng cam để khẳng định chúng có đồng dạng hay không?

Có những primer chạy trên cam soàn thì không đặc trưng lắm, mình chạy 9 primer trên 30 dòng cam soàn. Có những dòng cam soàn cái profile của nó khác so với những dòng khác, không biết đường giải thích. (Do lai tạp hoặc dòng đó không thuần ..??).

Hầu hết là những dòng cam soàn cho band trên gel giống nhau, chỉ có vài dòng là khác.

Giờ mình đang rất rối. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
 
Mình đang viết luận văn tốt nghiệp đại học, đề tài của mình là Nghiên cứu tính đồng dạng của các dòng cam soàn ở Bến Tre bằng phương pháp RAPD-SCARs. Giữa tháng 6 là phải nộp bài cho cán bộ phản biện rồi mà mình vẫn chưa viết được chữ nào hết.

Mình chẳng có ý gì để viết và cũng không biết viết như thế nào. Thầy hướng dẫn của mình thì quá bận, có rất ít thời gian để hướng dẫn cho mình cách viết bài. Thầy cũng chỉ hướng đi, tất cả là phải tự thân vận động. Bay giờ không biết viết thế nào, phân tích số liệu thì càng rắc rối hơn. Nhất là việc so sánh các band giữa các dòng cam để khẳng định chúng có đồng dạng hay không?

Có những primer chạy trên cam soàn thì không đặc trưng lắm, mình chạy 9 primer trên 30 dòng cam soàn. Có những dòng cam soàn cái profile của nó khác so với những dòng khác, không biết đường giải thích. (Do lai tạp hoặc dòng đó không thuần ..??).

Hầu hết là những dòng cam soàn cho band trên gel giống nhau, chỉ có vài dòng là khác.

Giờ mình đang rất rối. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

về phần viết bài thì cách tốt nhất là bạn nên mượn một vài quyển luận văn của những năm trước để tham khảo, tất cả các luạn văn về cấu trúc là viết như nhau, nên cứ dụa vào cấu trúc đó mà bằm thôi. nếu mượn được luạn văn nào đó là về đề tài gần giống của bạn thì càng tốt , vì lúc đó có thể tham khảo được nhiều hơn, nếu có copy đoạn nào thì nhớ viết nguồn gốc vào đó không lại mang tiếng ăn cắp cả đời đấy:dapchet:
giữa tháng 6 nạp bài mà giờ chưa viết thì...chắc ko kịp quá
 

Facebook

Top