What's new

genome Analyer System

Các bác có ai từng làm việc với máy Genome Analyer System của bọn ILLUMINA thì cho em biết một vài thông tin kỹ thuật, tính năng cũng như nguyên lý sử dụng của nó với. :cheers:
 

Facebook

Top