What's new

Học bổng Eramus Mundus cho SV Bách Khoa

happyfly

Member
Thông báo học bổng Eramus Mundus

Trong khuôn khổ dự án "EURASIA" – dự án hợp tác các trường đại học Châu Á-châu Âu, thuộc chương trình Eramus Mundus "External Cooperation Window" (EM ECW), năm 2009, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tiếp tục cấp một số suất học bổng cho cán bộ và sinh viên trường ĐHBK Hà Nội sang học tại một số trường đối tác Châu Âu:

 1. Lĩnh vực cấp học bổng:
  Công nghệ Sinh học Thực phẩm, Kinh tế, Hóa sinh, Hóa thực phẩm
  (Chuyên ngành hẹp xem trên http://www.boku.ac.at/zib/eurasia/mob_eu.html)
 2. Số lượng học bổng:
  • 1 suất học bổng sau tiến sỹ (6 tháng) và 1 suất trao đổi sinh viên (10 tháng) tại Trường BOKU, Viên:
  • 1 suất trao đổi sinh viên (10 tháng) và 1 suất tiến sỹ (34 tháng) tại Wageningen University - WUR
  • 1 suất Trao đổi cán bộ (3 tháng), 1 suất trao đổi sinh viên (10 tháng) và 1 suất tiến sỹ (34 tháng) tại Đại học Khoa học Đời sống Warsaw (WULS-Warsaw University of Life Sciences)
  • 1 suất trao đổi sinh viên (10 tháng) và 1 suất học bổng Thạc sỹ (22 tháng) tại Đại học Khoa học Đời sống Praha, Séc (CULS - Czech University of Life Sciences, Prague)
  • 1 suất trao đổi sinh viên (10 tháng) và 1 suất học bổng Thạc sỹ (22 tháng) tại ĐH Goeteborg
  • 1 suất sau tiến sỹ (6 tháng), 1 suất tiến sỹ (34 tháng) và 1 suất thạc sỹ (22 tháng) tại the University of Manchester;
  • 2 suất trao đổi cán bộ (3 tháng), 1 suất thạc sỹ (22 tháng) tại National University of Ireland, Dublin
  • 1 suất trao đổi sinh viên (10 tháng), 1 suất tiến sỹ (34 tháng) và 1 suất trao đổi cán bộ (3 tháng) tại Humboldt University of Berlin
 3. Hồ sơ (bằng tiếng Anh) bao gồm:
  • Bảng điểm và bằng tốt nghiệp cao nhất:
  • Chứng chỉ tiếng Anh và các chứng chỉ ngoại ngữ khác nếu có
  • CV
  • Đơn xin học (application letter) – theo mẫu (http://www.boku.ac.at/zib/eurasia/FINAL ASIAapplicationform.doc)
   Lưu ý chữ ký ở cuối đơn xin học là bắt buộc
  • Đề cương nghiên cứu (cho các đối tượng đăng ký học thạc sỹ, tiến sỹ, sau tiến sỹ, thực tập ngắn cho cán bộ)
  • Thẻ sinh viên (đăng ký thực tập sinh viên)
  • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu
  • 1 ảnh
  • 2 thư giới thiệu
 4. Quy trình xét duyệt:
  • Yêu cầu quét tất cả hồ sơ vào 1 tệp tin dạng .pdf và gửi về phòng HTQT muộn nhất trước ngày 20/5/2009;
  • Hạn nộp hồ sơ gốc: trước ngày 1/6/2009;
Thông tin chi tiết về học bổng và các trường đối tác liên hệ Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm: biofotech@mail.hut.edu.vn (PGS.TS. Tô Kim Anh), hoặc Phòng HTQT (217-C1) -
ĐT: 04 3 8693796, Email: nhhanh@mail.hut.edu.vn (Chị Nguyễn Hồng Hạnh – vào các buổi chiều).


----
Nghĩ mình già rồi, không đủ sức bon chen nữa :cry:.
 

Facebook

Top