What's new

Tạo HCV có khả năng lây nhiễm trong canh trường mô từ một dòng..

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Tạo HCV có khả năng lây nhiễm trong canh trường

Production of infectious hepatitis C virus in tissue culture from a cloned viral genome.
Wakita T, Pietschmann T, Kato T, Date T, Miyamoto M, Zhao Z, Murthy K, Habermann A, Kräusslich HG, Mizokami M, Bartenschlager R, Liang TJ
Nat Med 2005 Jun 12

F1000 Factor 9.0

http://www.facultyof1000.com/article/15951748
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/...ds=15951748&dopt=Abstract&holding=f1000,hulib

Jens Bukh
National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institute of Health, United States of America
MICROBIOLOGY


This study represents a major breakthrough for hepatitis C virus (HCV) research as it reports a cell culture system for HCV, which has been sought for years. It is demonstrated that a unique isolate of HCV (JFH1), which replicates its RNA efficiently in Huh-7 cells, can produce infectious virus particles. However, the spread of infection in Huh-7 cells was limited. Importantly, the virus particles generated following transfection with the JFH1 genome could infect naïve Huh-7 cells and the infectivity was neutralized by HCV-specific-antibodies. Furthermore, the HCV particles could infect a chimpanzee. This research has already contributed to the development of robust cell cultures in other laboratories. See also related articles by Zhong et al. [PMID:15939869] and Lindenbach et al. [PMID:15947137].

Evaluated 16 Jun 2005

Tạo HCV có khả năng lây nhiễm trong canh trường mô từ một dòng bộ gene virus

Nghiên cứu này cho thấy một bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu virus viêm gan C (HCV), ở đó một hệ thống canh trường tế bào HCV, điều mà nhiều nhóm nghiên cứu đã theo đuổi trong nhiều năm, được công bố. Bài báo này đã chứng minh rằng chỉ từ chủng HCV (JFH1) với khả năng tái bản RNA của nó một cách hiệu quả trong tế bào Huh-7, mới có thể tạo ra các hạt virus có khả năng truyền nhiễm. Tuy nhiên, khả năng lây nhiễm mở rộng trong các tế bào Huh-7 bị giới hạn. Quan trọng là các hạt virus được tạo ra sau khi chyển bộ gene JFH1 có thể nhiễm vào các tế bào naïve Huh-7 (tôi không dịch được từ này: naïve Huh-7, các bác giúp với) và quá trình lây nhiễm bị trung hòa bởi các kháng thể đặc hiệu HCV. Hơn nữa, các hạt HCV có thể nhiễm vào tinh tinh. Nghiên cứu này góp phần phát triển các canh trường tế bào mạnh tại những phòng thí nghiệm khác. Tìm đọc các bài liên quan của Zhong et al. [PMID:15939869] và Lindenbach et al. [PMID:15947137].
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
nätive nghĩa là hoang dại tự nhiên.

Đầu tiên em cũng nghĩ thế nhưng tự nhiên trên chứ a nó lại mọc thêm hai dấu chấm, không dám dịch liều nên nhờ các bác vậy.

Bài đánh giá này lủng củng quá, để tui đọc bài gốc lại

Thế chứ không phải tại em dịch lủng củng à.
Bác đọc xong bài gốc có gì hay thì post lên cho anh em học hỏi nhé.
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
casper said:
nätive nghĩa là hoang dại tự nhiên.

Đầu tiên em cũng nghĩ thế nhưng tự nhiên trên chứ a nó lại mọc thêm hai dấu chấm, không dám dịch liều nên nhờ các bác vậy.

casper cẩn thận thế là tốt. Näive cell (có thể viết là naive cell) trong miễn dịch thì để chỉ các tế bào còn non, ngây thơ vì nó chưa được học tập cẩn thận (để có thể nhận biết kháng nguyên). Dịch sang tiếng Việt thì tôi cho rằng nên để nguyên gốc. Còn ai làm về y thì có thể có thuật ngữ riêng chăng?
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
casper cẩn thận thế là tốt. Näive cell (có thể viết là naive cell) trong miễn dịch thì để chỉ các tế bào còn non, ngây thơ vì nó chưa được học tập cẩn thận (để có thể nhận biết kháng nguyên). Dịch sang tiếng Việt thì tôi cho rằng nên để nguyên gốc. Còn ai làm về y thì có thể có thuật ngữ riêng chăng?

Vậy trong trường hợp này theo các bác Näive cell = native cell hay navie cell??
 
naive ở đây có nghĩa là cái ko có khả năng gây nhiễm!

(theo nội dung của đoạn dịch) naive Huh-7 ko có khả năng gây nhiễm nhưng khi người ta chuyển cái gene JFH1 thì làm cho naive Huh-7 có thể lẫy nhiễm sang các tế bào Huh-7 khác được.
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
This study represents a major breakthrough for hepatitis C virus (HCV) research as it reports a cell culture system for HCV, which has been sought for years. It is demonstrated that a unique isolate of HCV (JFH1), which replicates its RNA efficiently in Huh-7 cells, can produce infectious virus particles. However, the spread of infection in Huh-7 cells was limited. Importantly, the virus particles generated following transfection with the JFH1 genome could infect naïve Huh-7 cells and the infectivity was neutralized by HCV-specific-antibodies. Furthermore, the HCV particles could infect a chimpanzee. This research has already contributed to the development of robust cell cultures in other laboratories. See also related articles by Zhong et al. [PMID:15939869] and Lindenbach et al. [PMID:15947137].

Nhóm tác giả đã chuyển nạp 1 chủng HCV (JFH1) vào các tế bào Hưh-7 (dòng tế bào gan) và biểu hiện ra thành các hạt virus. Đồng thời, các hạt virus từ canh trường này cũng có đặc tính lây nhiễm như 1 chủng HCV thực sự. Đó là đóng góp của nghiên cứu.

naive ở đây có nghĩa là cái ko có khả năng gây nhiễm!
(theo nội dung của đoạn dịch) naive Huh-7 ko có khả năng gây nhiễm nhưng khi người ta chuyển cái gene JFH1 thì làm cho naive Huh-7 có thể lẫy nhiễm sang các tế bào Huh-7 khác được.

Đặc tính có khả năng lây nhiễm là của chủng virus hoặc các hạt virus chứ ko phải là của tế bào Huh-7. Không thể hiểu ngầm để rồi lẫn lộn giữa naive và các từ thuộc gốc infect như bị lây nhiễm, có khả năng lây nhiễm và không có khả năng lây nhiễm.

Dòng naive Huh-7 trong trường hợp này nghĩa là dòng tế bào chưa từng tiếp xúc với virus HCV.
 

Facebook

Top