Phân loại dựa trên cấu trúc và trình tự của toàn bộ các kinase

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Staff member
Phân loại dựa trên cấu trúc và trình tự của t

A comprehensive update of the sequence and structure classification of kinases.
Cheek S, Ginalski K, Zhang H, Grishin NV
BMC Struct Biol 2005 Mar 16 5(1):6

F1000 Factor 3.0

Ram Samudrala
University of Washington, United States of America
STRUCTURAL BIOLOGY

http://www.facultyof1000.com/article/15771780

This article presents a comprehensive survey of all available kinases in terms of sequence and structure. Although almost all kinases catalyze the same reaction using the same phosphate donor, there is a large amount of diversity in their structural classes and structural folds. Classification of kinases would be a valuable resource for studies on structure-function relationships of these important molecules.

Evaluated 10 Jun 2005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/...ds=15771780&dopt=Abstract&holding=f1000,hulib


Phân loại dựa trên cấu trúc và trình tự của toàn bộ các kinase.


Bài báo này mô tả cái nhìn toàn cảnh về cấu trúc và trình tự của tất cả các loại kinase đã biết đến cho tới nay. Hầu hết các loại kinase xúc tác một loại phản ứng (chuyển phosphate) sử dụng cùng một chất cho phosphate (ATP trong hầu hết các trường hợp). Tuy nhiên, về mặt cấu trúc chúng lại gồm nhiều loại với nhiều kiểu gấp nếp. Việc phân loại kinase sẽ là một nguồn hữu ích để nghiên cứu những mối liên hệ chức năng-trình tự của các phân tử quan trọng này.
 
Re: Phân loại dựa trên cấu trúc và trình tự c?

casper said:
A comprehensive update of the sequence and structure classification of kinases.

This article presents a comprehensive survey of all available kinases in terms of sequence and structure. Although almost all kinases catalyze the same reaction using the same phosphate donor, there is a large amount of diversity in their structural classes and structural folds. Classification of kinases would be a valuable resource for studies on structure-function relationships of these important molecules.

Phân loại dựa trên cấu trúc và trình tự của toàn bộ các kinase.

Bài báo này mô tả cái nhìn toàn cảnh về cấu trúc trình tự của tất cả các loại kinase đã biết đến cho tới nay. Hầu hết các loại kinase xúc tác một loại phản ứng (chuyển phosphate) sử dụng cùng một chất cho phosphate (ATP trong hầu hết các trường hợp). Tuy nhiên, về mặt cấu trúc chúng lại gồm nhiều loại với nhiều kiểu gấp nếp. Việc phân loại kinase sẽ là một nguồn hữu ích để nghiên cứu những mối liên hệ chức năng-trình tự của các phân tử quan trọng này.

- trình tự và cấu trúc (giữ nguyên thứ tự của bản gốc và cũng là thứ tự trong nghiên cứu)

- fold /folding: kiểu gấp nếp -> sáng tạo, tôi cũng chưa tìm được cách nào dịch hay hơn

- kinase là họ protein quan trọng nhất bậc nhất trong nghiên cứu signaling của tế bào. Nó chính là những đốc công trong nhà máy.

http://www.biomedcentral.com/1472-6807/5/6/abstract
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,658
Messages
71,563
Members
56,294
Latest member
carlosupebblesn5
Back
Top