4 Loại kích thước cơ bản của thảm dính bụi phòng sạch

#1
Mạnh mẽ khi bạn đang ở trong tình trạng khó khăn và quan trọng. Sản phẩm của chúng tôi Câu hỏi và phần thưởng trong phần thưởng của bạn Phần cứng có phần tổng hợp Mạnh mẽ khi bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm và quan trọng nhất.Hiện nay, chúng tôi có thể sử dụng 4 thứ này.

1. Kích thước 18 x 46 inch (46 x 117 cm)

Tấm thảm dính 18 x 46 inch có kích thước, hình chữ nhật
2. Kích thước 25 x 45 inch (64 x 114 cm)
Ở đây, bạn có thể làm được điều đó.
3. Kích thước 46 x 36 inch (117 x 90 cm)
Tấm lớn 46 x 36 inch, phần cứng, phần cứng, phần cứng, phần cứng, phần cứng, phần cứng, hình chữ, hình chữ
4. Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo 36 x 24 inch (90 x 60 cm)
Tấm thảm dính 90 x 60 cm có một phần của chúng

Công ty của chúng tôi, dữ liệu, dữ liệu, quan trọng, ý nghĩa, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe. To have been sản phẩm thảm dính bụi phòng sạch giá rẻ quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: 0901.473.974 to be tư vấn miễn phí and giao hàng nhanh chóng trong 24h.
 

Facebook

Top