Đố trắc nghiệm Hóa ... LÀm trong 5'

Lucky_boy

Senior Member
Nhào zô đi...
Cho 100ml dd Hỗn hợp H2SO4 0,08M và HCl 0,12M.Lấy 10g hỗn hợp Mg,Fe, và Zn cho vào hốn hợp đó.Tất cả lượng khí sinh ra ,một nửa đem đốt,một nửa đem cho qua a(g) CuO để khử hoàn toàn.Thu được 14,08g Cu.Hãy tính a?
A:14,4g
B:15,2g
C:16,0g
D:19,2g
 
Thắc mắc cái, tổng số mol H+ là 0,1 x 0,08 x 2 + 0,1 x 0,12 = 0,028 mol => tổng số mol H2 tối đa tạo được là 0,014 mol, vậy sao khử được tới 14,08g Cu (0,22 mol Cu)?
 
Cho em hỏi câu này:
Đốt cháy hoàn toàn a mol andehĩt mạch hở tạo ra b mol CO2 và c mol H2O. Biết b=a+c. Trong phản ứng tráng gươn, một phân tử X chỉ cho 2 e. X thuộc dãy đồng đẳng andehit:
A; No, đơn chức
B: Không no có 2 nối đôi, đơn chưc.
C: Không no, có một nối đôi, đơn chức.
D: No, hai chức.
 
R-CHO --> RCOOH thì RCHO đã cho 2e nên X là andehit đơn chức

CTTQ của X là CnH(2n-2a)O trong đó a là số liên kết pi

CnH(2n-2a)O ---> nCO2 + (n-a)H2O
1 ...................n ..........n-a

theo đề bài ta có:
n= 1+(n-a) =>a=1 =>X có 1 nối đôi .
Đáp án là C
 
CuO + H2 = Cu + H2O hay [O] + H2 = H2O.
De thay axit du nen so mol H2 = 0,14.So mol [O] =0,14 =>So mol [O] tham gia phan ung bang 0,07.
a = 14,08 + 0,07.16 = 15,2g.
 
Nhào zô đi...
Cho 100ml dd Hỗn hợp H2SO4 0,08M và HCl 0,12M.Lấy 10g hỗn hợp Mg,Fe, và Zn cho vào hốn hợp đó.Tất cả lượng khí sinh ra ,một nửa đem đốt,một nửa đem cho qua a(g) CuO để khử hoàn toàn.Thu được 14,08g Cu.Hãy tính a?

De thay axit du nen so mol H2 = 0,14.So mol [O] =0,14

Ơ thế ra đề ban đầu sai àh, đề ban đầu tính ra n[H2] chỉ ó 0,014 mol thôi...
 
Nhào zô đi...
Cho 100ml dd Hỗn hợp H2SO4 0,08M và HCl 0,12M.Lấy 10g hỗn hợp Mg,Fe, và Zn cho vào hốn hợp đó.Tất cả lượng khí sinh ra ,một nửa đem đốt,một nửa đem cho qua a(g) CuO để khử hoàn toàn.Thu được 14,08g Cu.Hãy tính a?
A:14,4g
B:15,2g
C:16,0g
D:19,2g

:???: số mol Cu --> số mol CuO --> a ( H2 dư hoặc vừa đủ ) . Còn H2 thiếu thì :xinkieu: ( dữ kiện ko đủ )
 
Đương nhiên axit dư,bạn thử giả sử để số mol hh lớn nhất xem,axit vẫn dư như thường.

Khối lượng oxit = khối lượng kim loại + khối lượng oxi =>Hệ thức trên.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,656
Messages
71,561
Members
56,293
Latest member
fox789nl
Back
Top