What's new

Các bệnh của cá

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Chúng tôi đang viết bài Cá trắm cỏ trên Wiki thì gặp một số thuật ngữ về bệnh học của cá. Ai đó thông thạo hơn về việc này xin hãy giúp chúng tôi đoạn tiếng Anh đó.
 
Bacterial Septicemia: Nhiễm độc máu do vi khuẩn

Bacterial Enteritis: Nhiễm khuẩn đường ruột

Bothriocephalosis: Nhiễm giun tròn ký sinh

Ichthyophthiriasis: lở loét (da và mang) do I. multifiliis

Sinergasiliasis: Nhiễm ký sinh bởi nhóm copepod (g.xác râu ngành)

Tạm thế đã nhé, mai thi xong tiếp tục.

Cheers!
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Mai thì xong thì sửa luôn vào mục từ đấy nhé. Tôi ko biết nên dễ viết sai sẽ gây phản cảm cho ng đọc.
 

Facebook

Top