P value

Khi thực hiện một phép tính thống kê, ta sẽ thu được kết quả của giá trị P value, vậy ta nên trình bày trong báo cáo của mình giá trị P value nào trong những cách dưới đây:

P = 0.049, P = 0.009, P = 0.0009

hay: P < 0.05, P < 0.01, P < 0.001

hay: * , ** , ***

Mong các bác giải thích giùm em,
 
Khi thực hiện một phép tính thống kê, ta sẽ thu được kết quả của giá trị P value, vậy ta nên trình bày trong báo cáo của mình giá trị P value nào trong những cách dưới đây:

1) P = 0.049, P = 0.009, P = 0.0009

2) hay: P < 0.05, P < 0.01, P < 0.001

3) hay: * , ** , ***

Mong các bác giải thích giùm em,

Cách 3 thường sử dụng khi hiển thị trên biểu đồ, bản đồ (khi mapping sự khác biệt giữa các quần thể khác nhau) và bảng, nhìn chung khi biểu thị như vậy người ta hướng sự quan tâm đến mức độ khác biệt chung giữa các quần thể (populations) nghiên cứu.

Cách 2 thường là bảng chú thích của cách 3.

Cách 1 thường trình bày trong các bảng, thông thường mình sẽ ghi 2 số sau số 0 cuối cùng.

ví dụ: p = 0.049; p = 0.0091; p = 0.00094

khi giá trị p value quá nhỏ sẽ ghi là p < 0.00001 (tuyệt đối không được ghi p = 0.00000).
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,100
Latest member
j88fyi
Back
Top