Tế bào giup em voi a can gap

dnb20052007

Junior Member
Một tế bào sinh dưỡng của lúa (có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24) nguyên phân liên tiếp 6 lần, nhưng khi kết thúc lần nguyên phân thứ 3 bước sang lần nguyên phân thứ 4 có một tế bào bị ảnh hưởng bởi các tác nhân mạnh của môi trường làm cho các NST đã nhân đôi nhưng không phân li dẫn đến hình thành tế bào 4n.
a. Xác định số lượng tế bào con được hình thành.
b. Môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn cho quá trình nguyên phân của tế bào trên?
 
Vì tế bào sau khi nhân đôi không phân ly, sản phẩm chỉ ra 1 tế bào bộ nhiễm sắc thể 4n. Từ lần nguyên phân thứ 4 đến hết lần nguyên phân thứ 6, tế bào nguyên phân bình thường.
a. Số tế bào bộ nhiễm sắc thể 2n ( nguyên phân bình thường ) là (2^4-2) x 2^2= 56
Số tế bào bộ nhiễm sắc thể 4n ( khoong phân ly 1 lần ) là 2^2=4
Tổng tế bào con hình thành là 56+4= 60
b. Tổng số nst đơn môi trường cung cấp là
(56-1)x2n + 4 x 4n = 1512 nst
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top