What's new

Phân tích ảnh hưởng của ánh sáng nồng độ CO2 với quang hợp của cây đậu tương , cây ngô

Hoamglan110

Member
Phân tích ảnh ánh sáng nồng độco2 với sự kết hợp quang học của cây đậu tương, cây ngô. Từ đó hướng dẫn ứng dụng cho cây đậu tương, cây ngô quang hợp tốt hơn
 

Facebook

Top