What's new

Vì sao, giữa hai mạch ADN, Adenine chỉ liên kết với Thymine, Guanine chỉ liên kết với Cytosine?

Facebook

Top