Cần gấp ạ

Quy ẩn giang hồ

Junior Member
Câu 1: Một đoạn phân tử ADN có chiều dài 5100 A° và có 20%A. Hãy xác định: a, Tổng số nucleotit của đoạn AND b, Số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN. c, Tính khối lượng của đoạn ADN. Viết rõ nha
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top