What's new

Sinh 9

Rhythms

Member
Cho A: cây cao, a: cây thấp, B: quả tròn, b: quả bầu. Nếu thế hệ F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu gen 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 thì P có kiểu gen nào?
Giải thích kĩ cách làm cho tớ nhé, xin đó 😶 🌸🌸🌸🌸🌸🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺
 

Facebook

Top