What's new

Sinh học 9 quy luật di truyền

!23

Member
Mọi người giúp em với ạ.
Một người đàn ông bị một bệnh di truyền lấy một người vợ bình thường. Họ sinh được 4 người con trai và 4 người con gái. Tất cả 4 người con gái đều mắc bệnh của bố, trong khi đó không người con trai nào mắc bệnh của bố. Hãy giải thích sự di truyền của bệnh nói trên và viết kiểu gen của bố, mẹ và các con.
 

Facebook

Top