What's new

Cần tư vấn CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Cho xin ý kiến thực hiện các Anh Chị sau khi học xong Công Nghệ Sinh Học một số vấn đề ạ:
-Sau khi ra trường thì làm ở đâu? Công việc có đúng chuyên môn không?
-Lương sau khi mới ra trường là bao nhiêu? Lương tương lai sẽ tăng lên như thế nào?
P / S: Em đang học THPT và tính theo ngành Công Nghệ Sinh Học, được biết đây là ngành của tương lai nhưng e ko bt ra trường tương lai sẽ như thế nào. Hy vọng các Anh chị chia sẻ cho em để có sự lựa chọn đúng đắn. E xin cảm ơn
 

Facebook

Top