What's new

Một bài sinh học khó cần mọi người trả lời giúp

nhohiep

New member
3 gen A , B , C nằm trong 1 nhóm liên kết. Tần số bắt chéo của A và C là7,4 %. B và C là 2,9%.
a) Xác định vị trí 3 gen A, B, C, trên bản đồ nhiễm sắc thể biết khoảng cách giữa A và C là10,3 CM
b)Vị trí A, B, C, thay đổi thế nào nếu tần số bắt chéo của A và B là 4.5%:???::???:
 

huyền my

Member
Nhưng mà ở trên bạn đã cho là tần số bắt chéo của A và C là 7,4% rồi sao ở dưới lại cho khoảng cách của A và C là 10.3 CM . Theo tớ thì đúng là đề bài này có vấn đề:eek:
 
3 gen A , B , C nằm trong 1 nhóm liên kết. Tần số bắt chéo của A và C là7,4 %. B và C là 2,9%.
a) Xác định vị trí 3 gen A, B, C, trên bản đồ nhiễm sắc thể biết khoảng cách giữa A và C là10,3 CM
b)Vị trí A, B, C, thay đổi thế nào nếu tần số bắt chéo của A và B là 4.5%:???::???:
3 gen A , B , C nằm trong 1 nhóm liên kết. Tần số bắt chéo của A và B là7,4 %. B và C là 2,9%.
a) Xác định vị trí 3 gen A, B, C, trên bản đồ nhiễm sắc thể biết khoảng cách giữa A và C là10,3 CM
b)Vị trí A, B, C, thay đổi thế nào nếu tần số bắt chéo của A và B là 4.5%

Thay đổi thế này chắc hợp lý hơn.
 
Bài này cũng dễ thôi mà bạn :
_Nhận thấy : tần số bắt chèo của A và B + tần số bắt chéo của B và C = tấn số bắt chéo của A và C(7.4+2.9=10.3)
>>>>>TRật tự các gen A___B_C
_CÂu b thì cũng tương tự thôi ,.
 

nhohiep

New member
cảm ơn

:xinkieu:Nhân đây cho mình hỏi 1 bài hoá như sau
Cho 5,1 gam 1 chất có công thức cấu tạo C4H6O3 tác dụng vừa đủ với 200 gam NaOH 0,5 M tạo ra chất Y nặng 8,2 gam. Tìm công thức phân tử của X và Y:botay::mygod::welcome::spam::bimat:
 
Ơ hay, bạn nhohiep cần sang diễn đàn hoá học mà hỏi bài hoá chứ, mà dốt hóa như tôi cũng thấy bài đó đơn giản mà, bạn thử tự giải xem. Còn bài sinh của bạn rõ ràng đề bài có vấn đề, Gió chưa gặp bài nào hay đến thế, cách giải của các bạn ở trên xem ra là hợp lí nhưng chưa được chí lí!:botay::cool:
 

Facebook

Top