What's new

Kháng sinh trong nấm dược liệu

Có ai cho em hỏi chất kháng sinh trong nấm Linh chi, nấm đồng tiền có bản chất là gì và thuộc nhóm nào?
 

Facebook

Top