Ưu điểm của chọn giống mới bằng kỹ thuật di truyền.

ntah

Senior Member
Ưu điểm của chọn giống mới bằng kỹ thuật d

Cho em hởi cái này nhé:
Phương pháp tạo giống mới bằng kỹ thuật di truyền có ưu điểm như thế nào so với phương pháp chọn giống thông thường?
 
Câu hỏi này chưa thật rõ ràng, chắc là bạn đề cập đến di truyền phân tử?
Trên thế giới người ta phân biệt nhà chọn giống, nhà di truyền học và nhà toán học cho cái mà bạn gọi là chọn giống thống thường. Còn di truyền học có di truyền quần thể và di truyền phân tử. Ứng dụng di truyền phân tử sẽ giúp các nhà chọn giống tíêt kiệm được một số bước, hỗ trợ công tác chọn giống, nhưng hoàn toàn chưa thể thay thế được di truyền quần thể. Ở nhiều viện nghiên cứu phòng thí nghiệm di truyền phân tử nằm trong bộ môn di truyền chung!
Tạm như vậy!
 
elixir said:
Câu hỏi này chưa thật rõ ràng, chắc là bạn đề cập đến di truyền phân tử?
Trên thế giới người ta phân biệt nhà chọn giống, nhà di truyền học và nhà toán học cho cái mà bạn gọi là chọn giống thống thường. Còn di truyền học có di truyền quần thể và di truyền phân tử. Ứng dụng di truyền phân tử sẽ giúp các nhà chọn giống tíêt kiệm được một số bước, hỗ trợ công tác chọn giống, nhưng hoàn toàn chưa thể thay thế được di truyền quần thể. Ở nhiều viện nghiên cứu phòng thí nghiệm di truyền phân tử nằm trong bộ môn di truyền chung!
Tạm như vậy!

Bạn có thể nói rõ hơn ý này được kô? Chứ kô phải các nhà di truyền chọn giống phải am tường cả 3 lĩnh vực này à?

Hơn nữa bạn có thể cho chúng tôi một cái nhìn sơ lược về di truyền chọn giống hiện đại tức phân tử là thế nào kô bạn? Tui thật sự bị hổng một mảng kiến thức về chọn giống.

Cám ơm bạn rất nhiều
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,652
Messages
71,557
Members
56,296
Latest member
mu88yoga
Back
Top