What's new

Hô hấp hiếu khí và phân giả hiếu khí

DNg

Member
Cho e hỏi nếu nói "Quá trình hô hấp hiếu khí chỉ diễn ra ở ti thể" là đúng hay sai ạ
 

Facebook

Top