What's new

Mọi người giúp em với ạ

Tại sao mọi cơ thể sống đều lựa chọn vật chất di truyền là ADN mạch kép mà không phải là ARN hay ADN mạch đơn ?
 

Facebook

Top