What's new

Bộ gen của sinh vật

Cho mik hỏi bộ gen của sinh vật nhân sơ và nhân thực sử dụng bao nhiêu phần trăm. Mọi người nếu có tài liệu thì cho mik xin với ak
 

Facebook

Top