What's new

Tế bào Nguyên phân. Giảm phân

Dreamer

Member
Cho mình hỏi
Giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục, mà tế bào sinh dục chỉ có bộ NST đơn bội. Vậy tế bào ban đầu trước Giảm phân có bộ NST 2n đơn là của tế bào nào?
 

Similar threads

Facebook

Top