What's new

Vi khuẩn

Siren

Member
Mong mọi người giải đáp thắc mắc giúp em ạ
1.Sự vận chuyển của hai chất ethanol và acetate qua màng tế bào vi khuẩn theo cách nào? Giải thích theo mối quan hệ giữa tốc độ hấp thụ và nồng độ của hai chất?
2. CH4 ở những đầm lầy được sinh ra như thế nào?
 

Similar threads

Facebook

Top