What's new

Gặp vấn đề với bài thực hành

Chibao202

New member
Mọi người trả lời hộ em 2 câu hỏi trong bài thực hành (b13 sách sinh học 11 NC)
--Dựa vào nguyên tắc nào để tách đc các nhóm sắc tố ra khỏi hỗn hợp sắc tố
--vid sao phải tách chiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữa cơ

Mấy cái này em chẳng thấy ở đâu cả:cry:
 
Mọi người trả lời hộ em 2 câu hỏi trong bài thực hành (b13 sách sinh học 11 NC)
--Dựa vào nguyên tắc nào để tách đc các nhóm sắc tố ra khỏi hỗn hợp sắc tố
--vid sao phải tách chiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữa cơ

Mấy cái này em chẳng thấy ở đâu cả

Nguyên tắc

1.Sắc tố của lá chỉ hoà tan trong dung môi hữu cơ. Mỗi nhóm sắc tố thành phần có thể hoà tan tốt trong một dung môi hữu cơ nhất định. Sắc tố quang hợp ở lá xanh gồm hai nhóm: diệp lục và carôtenôit.

2.Phải tách chiết sắc tố bằng dung môi hữu cơ vì các sắc tố chỉ hòa tan được trong dung mỗi hữu cơ chứ ko hòa tan được trong các dung môi vô cơ.
 

crazyruby0608

New member
-vì sao phải tách chiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữa cơ ?
Theo mình câu này nên trả lời là sắc tố là 1 loại lipit không có cực nên không tan được trong dung môi vô cơ phân cực mà chỉ tan được trong dung môi hữu cơ không phân cực
 

Facebook

Top