Ai giúp mình với ạ mình cần gấp ạ

Hồng Chinh

Junior Member
Khi lai giữa F1 có kiểu gen giống nhau với ba cây I, II, III. Kiểu gen khác nhau người ta thu được kết quả:
Phép lai I: F1 x cây I
F2 : 150 cây chín sớm
Phép lai II: F1 x cây II
F2 : 98 chín sớm:101 chín muộn
Phép lai III: F1 x cây III
F2 :297 chín sớm:102 chín muộn
a) Xác định kiểu gen của F1, cây I, cây II, cây III
b) Muốn ngay F1 đồng loạt chín sớm, kết quả của P sẽ như thế nào?
c) Muốn ngay F1 xuất hiện 1 kiểu hình , kiểu gen của P có thể là gì?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top