What's new

Hóa 10

hainguyen

Member
Cho 8.05 gam kim loại Na tác dụng với 3.36 lít khí Cl2 (ở đktc). Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn A. Cho chất rắn A vào nước dư thu được 100ml dung dịch B.
a) Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra.
b) Tính giá trị của m và nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch B?
Mong các bạn giải gấp giúp mình!!!Thanks nhiều ạ!
 

Facebook

Top