What's new

Bồn điện di gel agarose

Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Trong bồn điện di (điện di DNA) có 2 sợi dẫn điện cực âm và cực dương nằm trong dung dịch điện di. Cho mình hỏi sợi dây đó làm bằng kim loại gì vậy và mua ở Việt Nam chỗ nào?

Xin chân thành cảm ơn các bạn.
 

Facebook

Top