What's new

[Sinh học 10] mong mọi người giúp đỡ vì ngày mai em kt rồi ạ

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.
1. Tại sao không nên bón phân khi trời đang nắng gắt?
2. Tại sao động vật thân mềm, khi ngâm vào nước muối sẽ bị chết.
 

Facebook

Top